O KAMPANII
Tydzień z internetem

Tydzień z Internetem to ogólnoeuropejska kampania koordynowana przez organizację pozarządową All Digital. Co roku włącza się w nią kilkadziesiąt krajów. Ich mieszkańcy biorą udział w spotkaniach, seminariach czy warsztatach, dzięki którym odkrywają potencjał Internetu. Do tej pory w akcji w całej Europie uczestniczyło już 1 400 000 osób. Koordynatorem polskiej edycji jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, wspierana przez liczne grono partnerów. 

 

W polskich edycjach „Tygodnia z Internetem” wzięło udział ponad 2500 bibliotek, szkół, pracowni komputerowych, organizacji pozarządowych czy innych lokalnych instytucji, które zorganizowały spotkania dla blisko 80.000 ludzi!

Województwo Małopolskie bierze udział w kampanii od 2013 roku. W wydarzeniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz partnerów akcji, biblioteki publiczne, organizacje pozarządowe, szkoły wzięło udział już kilka tysięcy osób.

Wśród podejmowanych w ramach kampanii inicjatyw znajdują się wydarzenia i działania podejmujące tematy m.in. alfabetyzacji cyfrowej, cyberbezpieczeństwa, kodowania i dostępności stron internetowych.


Dlaczego wciąż potrzebujemy ogólnoeuropejskiej kampanii Tydzień z internetem?

 Ponieważ, wg danych przytoczonych przez Stowarzyszenie ALL Digital:

  • 42% ludności UE ma niedostateczny poziom umiejętności cyfrowych
  • 20% młodych ludzi nie ma podstawowych umiejętności cyfrowych
  • 39% nauczycieli czuje się gotowych do wykorzystania technologii cyfrowych w swojej pracy
  • 29% Europejczyków nie jest pewnych czy potrafią rozpoznać nieprawdziwe informacje
  • 72% Europejczyków wierzy, że roboty odbiorą im pracę

Więcej informacji o akcji znajduje się na stronie:  www.alldigitalweek.eu

 

Kalendarz kampanii

14 marca 2022 roku zainaugurowano międzynarodową kampanię. W wydarzeniu online wzięli udział prelegenci z instytucji europejskich, przemysłu, środowiska akademickiego, interesariusze edukacji cyfrowej.

Każdy z pięciu tygodni kampanii skoncentrowany był na konkretnych tematach głównych, w ramach których wszystkie szkolenia i wydarzenia były organizowane na poziomie międzynarodowym i krajowym w całej Europie:

  • 14-19 marca 2022 roku - podnoszenie umiejętności cyfrowych oraz promowanie włączenia i dostępności cyfrowej
  • 21-25 marca 2022 roku - promowanie umiejętności cyfrowych i zwalczanie dezinformacji
  • 28 marca – 1 kwietnia 2022 roku - promowanie korzystania z Europejskich Ram Kompetencji Cyfrowych (DigComp) i badanie rozwoju Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Cyfrowych (EDSC)
  • 4-8 kwietnia 2022 roku - osiągnięcie cyberbezpieczeństwa i bezpieczniejszego internetu
  • 11-14 kwietnia 2022 roku - poprawa umiejętności w zakresie STEM i STE(A)M dla społeczeństwa oraz zachęcanie dziewcząt i kobiet do udziału w studiach i karierach STEM


organizatorzy

Logo All Digital Week
Logo Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego