Logo Tydzień z Internetem

Dostępność Cyfrowa Instytucji publicznych

Warsztaty - 27 marca 2020 roku

27 marca 2020 Kraków

Warsztaty Informatyczne

Organizowane przez Województwo Małopolskie warsztaty informatyczne skierowane są do wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i będą dotyczyć dostępności cyfrowej stron internetowych jednostek.

Wśród planowanych tematów znajdą się m.in. organizacja dostępności w instytucjach, wymagania WCAG, a także dostępność informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, tworzenie dostępnych dokumentów oraz audyt stron internetowych. Przedstawione zostaną również rozwiązania techniczne i organizacyjne, wspierające działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Tydzień z Internetem

w Małopolsce

Od 23 do 29 marca 2020 roku w całej Małopolsce odbędą się wydarzenia w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem”, których celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do korzystania z nowoczesnych urządzeń informacyjno-komunikacyjnych, Internetu oraz rozwijania umiejętności cyfrowych. Oferta zajęć przygotowanych przez małopolskie biblioteki, szkoły, ośrodki kultury, specjalnie w ramach akcji Tydzień z Internetem, znajduje się na stronach tych instytucji. Zapraszamy!

Figurka robota

Ogólnoeuropejska kampania

Tydzień z internetem

Akcja jest koordynowana przez organizację pozarządową All Digital. Co roku włącza się w nią kilkadziesiąt krajów. Ich mieszkańcy biorą udział w spotkaniach, seminariach czy warsztatach, dzięki którym odkrywają potencjał Internetu.


Do tej pory w akcji w całej Europie uczestniczyło już 1 255 000 osób. Koordynatorem polskiej edycji jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, wspierana przez liczne grono partnerów.

Organizatorzy

All Digital Week
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Małopolska